Edunvalvonta

KUREO:n toiminnassa edunvalvonta tarkoittaa jäsentemme etujen ajamista. Pidämme huolen siitä, että saisit opiskelustasi kaiken irti!


  • Edunvalvonnan alle lukeutuu mm. tuutorointi, tapahtumat, jäsenillat ja äänioikeus yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.

  • KUREO:n hallitus toimii restonomiopiskelijoiden äänitorvena Savonian henkilöstön ja johtoportaan suuntaan. Mikäli opiskelija kokee koulutuksessa tai tutkinnon eri vaiheissa olevan haasteita niin KUREO vie asiaa tarvittaessa eteenpäin.

  • Valtakunnallisesti restonomiopiskelijoita edustaa Sureo ja voit lukea Sureosta lisää tästä linkistä