Hallitus

iiris kettunen

Puheenjohtaja

iiris.kettunen@kureory.com

040 546 7582


 • Vastaa yleisesti hallituksen toiminnasta ja valvoo yhdistyksen toimintaa

 • Johtaa tapahtuma-, tuutorointi-, liikunta- ja markkinointiasioita

 • Kutsuu hallituksen koolle kokouksiin ja tekee kokousten esityslistat yhdessä sihteerin kanssa

teo karvonen

Varapuheenjohtaja

teo.karvonen@kureory.com

040 517 5503


 • Toimii puheenjohtajan apuna hallituksen operatiivisessa toiminnassa

 • Johtaa jäsen-, edunvalvonta-, sponsoriasioita

 • Toimii vuosijuhlien projektipäällikkönä

 • Vastaa nettisivujen päivittämisestä

Henna fränti

Sihteeri

henna.franti@kureory.com

044 081 8309


 • Tekee kokousten esityslistat

 • Kirjaa kokousten pöytäkirjaa

 • Kirjoittaa ja vastaa viikkotiedotteesta

Veera esselström

Rahastonhoitaja

veera.esselstrom@kureory.com

044 359 5212


 • Vastaa rahankäytöstä

 • Tekee tilinpäätöksen

 • Hoitaa laskujen maksamisen, sekä laskutuksen

 • Esittää tulot/menot kuukausittain hallituksen kokouksissa

sami heikkinen

Tuutorivastaava, Häirintäyhdyshenkilö

sami.heikkinen@kureory.com

045 892 1812


 • Tuutoriryhmän valinta

 • Tuutoreiden koordinointi kauden läpi

 • Vaihto-opiskelijoiden yhteyshenkilö

jori julkunen

Yhteistyövastaava

jori.julkunen@kureory.com

040 052 4728


 • Haalarisponsorien hankkiminen

 • Ylläpitää yritysyhteistyösuhteita

 • Haalarimerkkien hankinta

 • Uuden vuosikurssin haalarien tilaaminen

tahiti alanko

Erosi 6.10.2021.

Jäsenvastaavan roolit jaettu Teo Karvoselle & Jori Julkuselle loppukaudeksi.

Jäsenvastaava

tahiti.alanko@kureory.com

040 037 5466


 • Uusjäsenhankinta

 • Vastaa jäsenetujen hankkimisesta

 • Ylläpitää jäsenrekisteriä & viikkotiedotteen postituslistaa

marianne reunanen

Edunvalvontavastaava, Häirintäyhdyshenkilö

marianne.reunanen@kureory.com

040 462 3614


 • Toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja koulun johdon kanssa

 • Tuo opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin

titta savelainen

Tapahtumavastaava

titta.savelainen@kureory.com

040 088 7099


 • Vastaa tapahtumien suunnittelusta ja määrittää takarajat tapahtumille

 • Toimii tapahtumien projektipäällikkönä ellei toisin sovittu

 • Event Teamin yhteyshenkilö

emmi virtanen

Liikuntavastaava

emmi.virtanen@kureory.com

040 768 6519


 • Liikuntapalveluiden suunnittelu jäsenistölle

 • Vastaa Kide.apista ostettujen haalarimerkkien toimituksesta

miisa pelkonen

Markkinointivastaava

miisa.pelkonen@kureory.com

050 406 5909

 • Vastaa viestinnästä

 • Sosiaalinen media

 • Visuaalinen ilme