Visio, missio & arvot

Visio

Kuopion monipuolisin opiskelijayhdistys 2023


  • Visiomme kuvastaa sitä, millaisena opiskelijayhdistyksenä haluamme näyttäytyä tulevaisuudessa.

  • Monipuolisuus tiivistää hyvin sen, mihin olemme viime vuosien aikana KUREO:n kehittämisessä ja toiminnan laajentamisessa pyrkineet. Monipuolisia tapahtumia, aktiviteetteja ja yhteistyökumppaneita.

Missio

Jotta saisit opiskelustasi kaiken irti

  • Missiomme kuvastaa konkreettisesti sitä miksi KUREO on mielestämme olemassa ja mitä haluamme toiminnallamme saavuttaa.

  • Missio linkittyy myös suoraan Visioon, monipuolisuuteen ja tahtoon antaa jäsenillemme opiskeluiden aikana tapahtumien lisäksi työ- ja harjoittelupaikkoja, muistoja, koulutuksia ja elämyksiä. Kaikki opiskelun parhaat puolet.

Arvot


  • Opiskelijat

  • Yhteisöllisyys

  • Laatu

  • Jatkuvuus

  • Lämminhenkisyys