Läpinäkyvyys

läpinäkyvyys on yksi KUREO:n TÄRKEIMMISTÄ TEEMOISTA

Haluamme huomioida läpinäkyvyyden toiminnassamme. Tämän vuoksi olemme päättäneet julkaista hallituksen kokousten pöytäkirjat läpinäkyvyyden lisäämiseksi.  Pöytäkirjojen näyttämisen perimmäisenä tarkoituksena on kertoa jäsenistöllemme mistä hallitus on kokoustanut ja minkälaisiin päätöksiin on päädytty. Pöytäkirjoista on poistettu arkaluontoinen sisältö kuten esimerkiksi ulkopuolisten henkilöiden nimiä, sekä henkilö- ja pankkitunnuksia.