Häirintäyhdyshenkilöt

Keneen olla yhteydessä?

KUREO:lla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat opiskelijayhdistyksen hallituksessa olevia luottamustoimijoita. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa henkilökohtaisesti, sähköpostitse sekä puhelimitse. Yhteydenottoa tehdessään on hyvä huomioida, että ajankäytölliset haasteet voivat toisinaan vaikuttaa häirintäyhdyshenkilön nopeaan saavutettavuuteen. Opiskelijayhdistyksen tapahtumassa häirintää tai syrjintää kokenut henkilö voi olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön myös tapahtuman jälkeen.

Häirintäyhdyshenkilöltä voi hakea apua täysin anonyymisti ja yhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella, eikä ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi pitäytyä vaatimasta toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshenkilöltä vain keskustelutukea.

Sivun lopusta löydät lomakkeen josta voit tehdä ilmoituksen mikäli olet kokenut häirintää tai ollut todistamassa epäasiallista käytöstä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksella.


Yhteystiedot

Emilia Tarvainen

emilia.tarvainen@kureory.com

040 357 7158


Vilho Lappalainen

vilho.lappalainen@kureory.com

044 299 6810