Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Restonomiopiskelijat - KUREO ry

Savonia-amk

Resto - KUREO ry

PL 6, 70201 Kuopio


Y-tunnus: 1722237-1


REKISTERIN NIMI

KUREO ry tietosuojarekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

KUREO ry tietosuojarekisteri tallennettuja henkilötietoja käytetään luottamustoimijoihin yhteydenpitoon, toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan edustajiston, hallituksen, työryhmäedustajien, paikallistoimijoiden sekä muiden mahdollisten opiskelijaedustajien tiedot.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

● Henkilön etu- ja sukunimi

● Henkilötunnus

● Sähköpostiosoite

● Puhelinnumero

● Postiosoite ja toimipaikka

● Tutkinnon ja Koulutusohjelman

● Toimenkuva

● Työllisyystilanne

● Opintojen tilanne

● Työsuhteet, tehtävänimike ja työnantaja

● Työttömyyskassaan kuuluminen

● Jäsenyyden suosittelija ja suosittelijan jäsennumero tai sähköposti

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Kuopion Restonomiopiskelijat KUREO ry:n liittymislomakkeessa tai tietoja siirrettäessä Sureo- Restonomiopiskelijaliitto ry:ltä.

TIETOJEN SÄILYTYS

Päivittäiseen yhteydenpitoon, kohdennettuun markkinointiin, jäsentapahtumiin, koulutuksiin, kokouksiin, materiaalin ja arvontapalkintojen toimittamiseen kerätty tieto säilytetään enintään kaksi viikkoa tapahtumasta tai arvontapalkinnon lähetyksestä. Jäsenrekisteritiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on liiton jäsen. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

Tiedot säilytetään enintään kuusi ja puoli (6,5) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja osittain säilytetään Googlen G-Suite palvelussa ja Google on mukana Privacy Shield:ssä. Kuopion Restonomiopiskelijat - KUREO ry luovuttaa jäsentiedot Sureo - Restonomiopiskelijaliitto ry:lle jäsenen liittyessä molempiin yhdistyksiin. Kuopion Restonomiopiskelijat - KUREO ry:n ja Sureo - Restonomiopiskelijaliitto ry:n jäsenyyksiä luovutetaan Treanglo Oy:n Kide.app -palveluun. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.09.2022.